ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN

İleri Seviye ve Üniversite Öğrencilerine Yönelik Konu Başlıkları

Universal Math Solver’da kolej, üniversite ve ileri seviye matematik dersleri alan öğrenciler için aşağıdaki modüller bulunuyor:

 • Matrisler ve Determinantlar (cebirsel işlemler, mtrisin tersini bulma, determinant, matrisin derecesi)
 • Rasyonel türev fonksiyonlarının tam analizini yapma
 • Herhangi bir fonksiyonun türevlenmesi (kısmi türevleme)
 • Herhangi bir fonksiyonun grafiklenmesi

“Matrisler ve Determinantlar” modülünde bulabileceğiniz başlıklar:

 • Aynı boyuttaki birkaç matrisin lineer kombinasyonu
 • İki matrisin çarpımı
 • Kare matrisin n’inci (doğal sayı) kuvveti
 • Gauss Algoritması kullanarak matrisin determinantını hesaplama
 • Laplace Genişletmesi kullanarak matrisin determinantını hesaplama
 • Sarrus Kuralı kullanarak matrisin determinantını hesaplama
 • Matrisin derecesi
 • Determinant kullanarak matrisin tersini bulma
 • Gauss-Jordan Metodu kullanarak matrisin tersini bulma

Rasyonel fonksiyonların tam analizi içinde bulunan başlıklar:

 • Fonksiyonların tanım ve değer kümesi
 • x-kesme noktaları ve y-kesme noktaları
 • Simetri
 • Süreksizlik noktaları
 • Dikey asimptotlar
 • Yatay asimptotlar
 • Bağıl maksimum ve minimum
 • Konkavlık
 • Büküm/dönüm noktaları

Evrensel Matematik Çözücü (UMS) yazılımını diğer yazılımlardan ayıran özellikler:

 • Fonksiyon analizinin tam ve adım adım açıklanması.
 • Tam analiz sonuçları tablosunun çıktısı (Kalkülüs derslerinde sunulduğu gibi).
 • Bir grafiğe ait tüm kritik çizim değerlerinin ve noktalarının gösterilebilmesi için otomatik nokta ölçeklendirme.
 • Fonksiyonun kritik noktalarının tam gösterimi (minimumlar ve maksimumlar, asimptotlar, büküm/dönüm noktaları vb.)

Matematik ödevinizi hemen şimdi çözün!

(Windows İşletim Sistemi için)