KAPSAMI NEDİR?

UMS, kullanıcı tarafından girilen matematik problemlerini çözmek ve açıklamak için tasarlandı.
Evrensel Matematik Çözücü (Universal Math Solver or UMS), kullanıcı tarafından girilen matematik problemlerini çözmek ve açıklamak için tasarlandı. Bu program neredeyse aritmetik, cebir, trigonometri ve ilköğretim-lise öğrencileri ile üniversite ikinci sınıfa kadarki öğrenciler için başlangıç / orta seviye kalkülüs alanındaki bütün problemlere adım adım çözümler sunuyor. Tüm çözümler adım adım sözlü ve yazılı anlatımlarla, grafiklerle ve tablolarla veriliyor. Universal Math Solver mevcut haliyle matematiğin aşağıda göreceğiniz konularından elde edilmiş tüm problemleri tam olarak çözebiliyor:
 • polinomun tek çarpanını bulma
 • polinomu tüm çarpanlarına ayırma
 • sayısal ve cebirsel ifadelerin sadeleştirilmesi (köklü ifadeler ve logaritmalar da dahil)
 • sayısal trigonometrik ifadelerin sadeleştirilmesi
 • cebirsel ifadelerin genişletilmesi
 • denklemler (rasyonel, irrasyonel, logaritmik, üstel, trigonometrik, mutlak değerli ve parametreli denklemler)
 • eşanlı denklemler (her bir denklemin mutlak değerli, parametreli, rasyonel, iarrasyonel, logaritmik, üstel olabildiği durumlar)
 • eşitsizlikler (rasyonel, irrasyonel, logaritmik, üstel ve mutlak değerli eşitsizlikler)
 • sistemler ve eşitsizliklerin toplamları (her bir eşitsizliğin rasyonel, irrasyonel, logaritmik, üstel ve mutlak değerli olabildiği durumlar)
 • dik üçgen problemleri
 • karmaşık sayılar
 • trigonometrik ifadeler
 • cebirsel ifadelerin türevlenmesi (trigonometrik ve üstel fonksiyonlar da dahil)
 • rasyonel fonksiyonların türev yardımıyla analizi
 • herhangi bir fonksiyonun grafiklenmesi
 • matris cebiri (cebirsel işlemler, matrisin tersini bulma, matrisin determinantını ve derecesini hesaplama da dahil)
 • girilmiş olan istatistik veri dizileri için herhangi bir tür diyagram ve histogram oluşturma

Program Arayüzü:

 • UMS yazılımı, son derece basit ve sade bir kullanıcı arayüzüne sahip; kullanmak için özel bir beceriye sahip olmanıza ya da eğitim almanıza gerek yok.
 • Matematik problemini nasıl görünüyorsa o şekilde girebilirsiniz, böylece ders kitabınızdaki formülün aynısını ekranda da görürsünüz.
 • Birden fazla alıştırmayı eşzamanlı çözmenizi sağlayan her bir alıştırmaya ayrı ekran.
 • Çözümleri dönüştürüp MS Word belgesine kaydedebilme.

UMS yazılımında konularına ve karmaşıklık seviyelerine göre ayrılmış bir matematik problemleri koleksiyonu var:

 • Çözdüğünüz her bir problem bu veritabanına kaydedilebiliyor.
 • Kullanıcılar var olan veritabanıyla çalışabiliyor ya da kendilerine özel koleksiyonlar yaratabiliyor.
 • UMS, son çözülen probleme bakıp UMS koleksiyonundan ona benzer bir problem seçebiliyor.
 • UMS son çözülen probleme bakıp ona benzer bir başka problem üretebiliyor.

UMS size tamamen Ücretsiz Cebir Denklemi Çözücü’yü sunuyor. Kayıt olmadan kullanabilirsiniz. Bu çözücüyle tüm cebirsel denklemlerinizi ve denklem sistemlerinizi çözebilirsiniz.

Matematik ödevinizi hemen şimdi çözün!

(Windows İşletim Sistemi için)