Voor universiteitsstudenten

Onderwerpen voor gevorderden en universiteitsstudenten

Universele wiskunde oplosser heeft de volgende modules voor hogeschool en universiteitsstudenten:

 • Matrices en determinanten (algebraïsche operaties, het omgekeerde van een matrix, de determinant, de rang van een matrix)
 • Voer een complete analyse van rationale functies met afgeleiden uit
 • Differentiatie (partiële differentiatie) van eender welke functie
 • Grafieken maken van eender welke functie

In de module “Matrices en determinanten” vindt u:

 • Lineare combinatie van meerdere matrices van dezelfde grootte
 • Product van twee matrices
 • Een vierkante matrix tot de n-de (natuurlijk getal) macht
 • Determinant van de matrix, gebruikmakend van het Gauss algoritme
 • Determinant van de matrix, gebruikmakend van de Laplace uitbreiding
 • Determinant van de matrix, gebruikmakend van Sarrus’ regel
 • Rang van de matrix
 • Omgekeerde van de matrix, gebruikmakend van de determinant
 • Omgekeerde van de matrix, gebruikmakend van de Gauss-Jordan methode

Complete analyse van rationale functies bevatten:

 • Domein en bereik van de functie
 • Snijpunten met de x- en y-as
 • Symmetrie
 • Discontinuïteit punten
 • Verticale asymptoten
 • Horizontale asymptoten
 • Relatieve extrema
 • Concaviteit
 • Buigpunten

De grote verschillen van UMS software, vergeleken met andere software:

 • Volledige uitleg van de analyse van de functie, stap-voor-stap
 • Uitvoer van de complete tabel met resultaten van de analyse (exact zoals in calculus lessen).
 • Automatisch aanpassen van de grafiek, zodat alle belangrijke grafische punten en aspecten van de grafiek zichtbaar zijn.
 • Volledige uiteenzetting van belangrijke aspecten van de functie (extrema, asymptoten, buigpunten, enz.)

Oefen en los uw wiskunde huiswerk nu op!

Voor Windows