Wat wordt behandeld

UMS is ontworpen om wiskundige problemen, ingevoerd door de gebruiker, op te lossen en uit te leggen
Universele wiskunde oplosser (Universal Math Solver or UMS) is ontworpen voor het oplossen en uitleggen van wiskundige problemen, ingevoerd door de gebruiker. Dit programma biedt een stap-voor-stap oplossing voor de meeste problemen in rekenkunde, algebra, trigonometrie en beginnende of gevorderde calculus voor secundaire- of hogeschool leerlingen, zelfs tot 2e jaar universiteitsstudenten. Bij alle oplossingen krijgt u een stap-voor-stap gesproken en geschreven commentaar, grafieken en tabellen. In zijn huidige fase is UMS in staat om problemen uit volgende domeinen van de wiskunde op te lossen:
 • Eén factor vinden binnen een veelterm functie
 • Volledige ontbinding in factoren van een veelterm functie
 • Vereenvoudiging van numerieke of algebraïsche uitdrukkingen, ook uitdrukkingen met wortels en logaritmen
 • Vereenvoudiging van numerieke trigonometrische uitdrukkingen
 • Uitwerken van algebraïsche uitdrukkingen
 • Vergelijking, waarbij de vergelijking rationaal, irrationaal, logaritmisch, exponentieel, trigonometrisch, met absolute waarden en met parameters kan zijn.
 • Meervoudige vergelijkingen, waarbij elke vergelijking rationaal, irrationaal, logaritmisch, exponentieel, met absolute waarden en met parameters kan zijn.
 • Ongelijkheden, waarbij de ongelijkheid rationaal, irrationaal, logaritmisch, exponentieel en met absolute waarden kan zijn.
 • Stelsels en sommen van ongelijkheden, waarbij elke ongelijkheid rationaal, irrationaal, logaritmisch, exponentieel en met absolute waarden kan zijn.
 • Problemen met de rechthoekige driehoek
 • Complexe getallen
 • Trigonometrische uitdrukkingen
 • Differentiatie van algebraïsche uitdrukkingen, waaronder trigonometrische en exponentiele functies
 • Analyse van de rationele functie met behulp van afgeleiden
 • Grafieken maken van eender welke functie
 • Matrix algebra, bevat ook: algebraïsche operaties, omgekeerde van matrix, berekening van de determinant en rang van de matrix
 • Elke soort diagram en histogram voor de ingevoerde statistische data series.

Programma Interface:

 • UMS software heeft een simpele en duidelijke interface; het gebruik vergt geen specifieke vaardigheden of extra training.
 • U kan het wiskundig probleem ingeven volgens de WYSIWYG methode, op deze manier krijg je een formule te zien die gelijkaardig is aan de formules in uw handboek
 • Aparte schermen voor elke oefening zorgen ervoor dat meerdere oefeningen tegelijk opgelost kunnen worden.
 • De oplossingen kunnen geëxporteerd worden naar een Microsoft Word bestand.

UMS software bevat een collectie aan wiskunde problemen, geordend op onderwerp en moeilijkheidsgraad.

 • Elk probleem dat je oplost kan opgeslagen worden in deze database.
 • Gebruikers kunnen werken met bestaande databases of kunnen zelf een aangepaste collectie aanmaken.
 • UMS kiest voor een probleem van de UMS collectie, gelijkaardig aan het laatst opgeloste probleem.
 • UMS kan, gelijkaardig aan het laatste, problemen genereren

UMS biedt een volledig gratis Algebra Vergelijkingenoplosser aan – geen registratie verplicht. Het lost al uw algebraïsche vergelijkingen en stelsels op.

Oefen en los uw wiskunde huiswerk nu op!

Voor Windows