לתלמידי אוניברסיטה

נושאים לתלמידי אוניברסיטה והשכלה גבוהה

ל UMS יש את המודל הבא לתלמידי מתמטיקה באוניברסיטה ומכללות:

 • מטריצות ודטרמיננטה (פעולות אלגבריות, היפוך של מטריצה, הדטרמיננטה, דרגה של מטריצה)
 • הרץ ניתוח מלא של פונקציות רציונליות עם נגזרות
 • גזירה(גזירה חלקית) של כל פונקציה
 • גרפים של כל פונקציה

במודל של “מטריצות ודטרמיננטה” ניתן למצוא:

 • קומבינציה ליניארית של מספר מטריצות מאותו גודל
 • תוצר של שתי מטריצות
 • מטריצה ריבועית ל- n-th (מספר טבעי) כוח
 • דטרמיננטה של המטריצה באמצעות אלגוריתם גאוס
 • דטרמיננטה של המטריצה באמצעות הרחבת לפלס
 • דטרמיננטה של המטריצה באמצעות הכלל של סארוס
 • דרגה של מטריצה
 • ההופכי של מטריקס בעזרת דטרמיננטה
 • ההופכי של מטריקס בשיטת גאוס-ג’ורדן

ניתוח מלא של פונקציות רציונאליות כולל:

 • תחום וטווח של פונקציות
 • נקודת חיתוך ב X ו Y
 • סימטריה
 • נקודות אי רציפות
 • אסימפטוטות אנכיות
 • אסימפטוטות אופקיות
 • נקודות קיצון
 • קעירות
 • נקודות פיתול

התכונות הייחודיות של ה UMS בניגוד לתוכנות אחרות

 • הסבר מלא, שלב אחרי שלב של ניתוח הפונקציה.
 • פלט של טבלה מלאה של התוצאות של הניתוח(בדיוק כמו שמסופק בקורסי חדו”א)
 • דרוג אוטומטי של הסכמה, כך שכל הנקודות הקריטיות וההיבטים מוצגים.
 • הצגה מלאה של היבטים קריטיים של הפונקציה (נקודות קיצון, אסימפטוטות, נקודות פיתול וכו’)

פתור ותרגל שיעורי בית במתמטיקה עכשיו!

למערכת הפעלה ווינדוס